Bookmarks

You haven't yet saved any bookmarks. To bookmark a post, just click .

Ostatnia nowelizacja przepisów prawa budowlanego stwarza wiele udogodnień w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych na zgłoszenie. Okazuje się jednak, że przepisy te są często błędnie interpretowane, dlatego chcielibyśmy je dzisiaj nieco przybliżyć naszym czytelnikom. Czy budynki gospodarcze obowiązują takie same kryteria prawa budowlanego co obiekty mieszkalne? Czym właściwie jest budynek gospodarczy w świetle polskiego prawa? Zapraszamy do lektury!

Budowa domu na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę

Ostatnia duża nowelizacja przepisów prawa budowlanego nastąpiła w styczniu 2022 roku i dzięki niej, prawie każdy może wznieść budynek mieszkalny bez ubiegania się o pozwolenie na budowę. Może być to budynek o maksymalnej powierzchni użytkowej wynoszącej 70 metrów kwadratowych i wzniesiony na dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób, które będą w nim mieszkać. Nowe przepisy nie dotyczą więc budynków, które wznoszone są dla celów komercyjnych – czyli na sprzedaż. W wypadku takiej budowy głównym inwestorem musi być przyszły mieszkaniec natomiast ekipa budowlana wykonuje jedynie prace budowlane. W największym uproszczeniu oznacza to tyle, że nie można takich budynków wznosić celem późniejszej sprzedaży.

Czym jest budynek gospodarczy w świetle przepisów prawa?

Budynki gospodarcze to wszelkie budynki wykorzystywane do innych celów niż mieszkaniowe – czyli na przykład szopy, garaże blaszane dwustanowiskowe, składziki czy magazyny. Budowy takich obiektów niestety nie dotyczy limit 70 metrów kwadratowych. W ich wypadku maksymalna powierzchnia użytkowa może wynieść 35 metrów kwadratowych. Jeżeli zależy nam na wznoszeniu obiektu gospodarczego bez pozwolenia na budowę, to nie możemy przekroczyć tego limitu.

Na czym polega budowa obiektu bez pozwolenia na budowę?

Jeżeli obiekt spełnia kryteria do wzniesienia go bez ubiegania się o pozwolenie na budowę, to mimo wszystko, zamiast rozpoczęcia prac budowlanych należy zgłosić w odpowiedniej dla danej działki jednostce administracyjnej. Taka jednostka to na przykład urząd miasta lub starostwo. Zgłoszenie o planowanym rozpoczęciu prac należy zgłosić maksymalnie na 30 dni przed rozpoczęciem budowy. Te 30 dni to okres, w którym jednostka administracyjna może zgłosić sprzeciw dla rozpoczęcia prac. Sprzeciw ten może być poparty założeniami planu zagospodarowania przestrzennego lub nieprzystosowaniem działki do przeprowadzenia prac na jej terenie. Warto więc do takiego zgłoszenia dołączyć wszelką dokumentację, mogącą odwieść organ administracyjny od zgłoszenia sprzeciwu.

by Bob Budowniczy

Read more posts by this author.